Transgender

Worden wie je bent

Mensen die zich niet herkennen in hun geboortegeslacht, zich identificeren als transgender of non-binair, komen allerlei uitdagingen tegen in hun levensloop. Dit begint meestal in de kindertijd. Maar ook als volwassene roept hun genderbeleving vaak vragen op bij henzelf en de omgeving.

Wanneer je tot een minderheid behoort mis je vaak herkenning bij anderen. Bovendien staat de samenleving niet altijd open voor gendervariatie en dit leidt soms tot onbegrip, uitsluiting of discriminatie. Veerkracht en weerbaarheid zijn nodig om je staande te houden en te ‘worden wie je bent’.

Wanneer je ondersteuning zoekt bij het vinden van jouw levensweg kan coaching uitkomst bieden.
x

Zoektocht, stappen zetten, omgaan met de omgeving

Misschien herken je je in een van deze situaties:

Je wilt op je werk uit de kast komen
  Je voelt je onzeker over je presentatie als vrouw/man/anders
  Je zit niet lekker in je vel en vraagt je af of dit met je genderidentiteit te maken heeft
  Je voelt je geen vrouw en geen man, en bent zoekend hoe je dit wil vormgeven
  Je bent er niet uit of je in transitie wil of niet
  Je wil graag een relatie maar vindt het spannend hoe de ander op jou zal reageren
  Je bent in transitie en merkt dat er veel op je afkomt waar je niet altijd raad mee weet
  Je voelt je ongemakkelijk in de vrouwen- of mannenwereld
  Je hebt een succesvolle transitie achter de rug, toch voel je je nog vaak onzeker
  Je voelt je onveilig op straat of op je werk
  Je twijfelt over open zijn over je trans achtergrond
  Je wil graag kinderen, maar vraagt je af hoe dit aan te pakken

Veel genderdiverse mensen worstelen met dergelijke, maar ook andere vraagstukken. In sommige gevallen kan een coach je hierbij helpen.

Het zoekproces of de transitie van een partner, kind, ouder of close vriend(in) heeft vaak een grote impact. Partners, ouders en andere gezinsleden worden daarbij soms geconfronteerd met eigen uitdagingen in relatie tot hun transgender naaste. Er kan bezorgdheid spelen, of misschien vraag je je af hoe je ermee om wil gaan of wat de toekomst gaat brengen. Je wil steun geven, maar ook aan jezelf toekomen. Ook voor hen kunnen gesprekken met een transgender coach helpend zijn.